راهنما: جهت راحتی مقایسه نرخ ها، نوار آبی رنگی روبروی هر تاریخ قرارداده شده است که به میزان نرخ پرواز طول دارد. برای مشاهده ی جزییات یا رزرو پرواز، روی روز مورد نظر کلیک نمایید. جهت راحتی شما قیمت به هزارتومان نمایش داده شده است.
ارزان ترین نرخ بلیط هواپیما در مسیر تهران امام خميني به بغداد
شنبه 23 آذر 796,000
دوشنبه 25 آذر 796,000
پنجشنبه 28 آذر 796,000
شنبه 30 آذر 796,000
دوشنبه 2 دی 796,000
پنجشنبه 5 دی 796,000
دوشنبه 9 دی 796,000
پنجشنبه 12 دی 796,000
دوشنبه 16 دی 796,000
پنجشنبه 19 دی 796,000
دوشنبه 23 دی 796,000